Wat onderscheidt ons

Software Borg onderscheidt zich duidelijk in de Nederlandse escrowmarkt door het aanbieden van de meest betrouwbare escrowregeling en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wij slaan geen ongecontroleerde broncodes in eigen beheer op zoals vele andere escrowaanbieders dit doen. Wij hebben gekozen voor een koersbepalende aanpak op het gebied van escrowregelingen. Zo kunnen wij onze klanten maximale zekerheid bieden.

Trias Informatica

IT

Voordat overgegaan wordt tot deponering kijken wij altijd eerst naar de rechtmatigheid. Dit doen wij middels een titelonderzoek. Dit om duidelijk te krijgen dat de licentiegever als eigenaar van de software deze mag deponeren. Tevens bieden we een zogenaamd ‘Open Source Compliancy onderzoek’ aan zodat aangetoond kan worden dat er voldaan is aan de verplichtingen die open source software met zich meebrengt en er geen risico op 'besmetting' kan optreden.

Middels onze eigen ontworpen Fingerprint (c) software zijn we in staat de broncode vergaand te inspecteren en de uniciteit ervan vast te stellen.

Recht

Als enige aanbieder van escrow-regelingen hebben wij zelf universitair geschoolde juristen in dienst en werken we nauw samen met de IT-jurist. Door een gedeeltelijke overdracht van het IP kunnen wij de garantie geven dat in het onverhoopte geval van een faillissement u het gebruiksrecht op uw software kunt blijven uitoefenen.

Al onze klanten en deelnemers kunnen gratis gebruik maken van onze juridische helpdesk.

Informatiebeveiliging

Wij deponeren uw broncodes alleen na een volledige verificatie (zie pagina Volledige verificatie) en we herhalen dit bij iedere herdeponering. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI). NVBI-leden zijn onafhankelijke, beëdigde deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De NVBI kent als enige Nederlandse IT-belangenvereniging een eigen gedragscode en tuchtrecht.

IT-notaris

Uw broncodes worden gedeponeerd bij een regionale IT-notaris (Stichting IT-notaris heeft een landelijke dekking). Deze IT-notarissen zijn gehouden aan de gedrags- en beroepsregels van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staan onder toezicht van de WFT (Wet Financiële Toezicht). Zij werken volgens de Norm Software Escrow IT-notaris. Deze norm is gebaseerd op de kwaliteitseisen, die zijn beoordeeld door de KNB bij de accreditatie van de Stichting IT-notaris. Een belangrijk voordeel van een notaris met betrekking tot escrowregelingen is dat de standplaats van de notaris (het protocol) niet failliet kan gaan waardoor uw broncode nooit onverhoopt in handen van een curator kan vallen.