Volledige verificatie

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Software Borg controleert vele aspecten op het gebied van IT, recht en informatiebeveiliging. Uit ervaring weten wij dat een over het hoofd gezien detail een hele regeling krachteloos kan maken. 

De noodzaak van verificatie

Wij willen de zekerheid hebben én geven dat hetgeen gedeponeerd wordt ook werkelijk de broncode is van de programmatuur die de eindgebruiker tot zijn beschikking heeft. Daarom wordt iedere broncode door eigen technisch inspecteurs op tientallen punten gecontroleerd op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid. Bij ieder (her)depot wordt de verificatie op deze manier uitgevoerd.

Bij volledigheid controleren wij onder andere het eigenaarschap, de leesbaarheid van de broncode en de bijbehorende documentatie, en het gebruik van open source. Voor bruikbaarheid installeren en reconstrueren we de programmatuur vanaf de broncode. Voor de overdraagbaarheid documenteren we de reconstructiestappen, bepalen we een unieke sleutel voor de broncode en slaan we het depot verzegeld op in de kluis bij een IT-notaris.