Softwareleverancier / softwarehuis

De escrow- / continuïteitsregelingen van Software Borg bieden u als softwareleverancier een groot aantal grote voordelen:

  • Uw intellectueel eigendom (IE) kan gecontroleerd en ondergebracht worden in een afgeschermde BV, bij voorkeur in een IE BV buiten uw werkmaatschappij.
  • Het Intellectueel eigendom is formeel gedeponeerd bij een IT-notaris; de akte bewijst dat u de eigenaar bent en biedt daarmee een gedegen bescherming tegen inbreuk en onrechtmatig gebruik door derden.
  • Er vindt jaarlijks een volledige controle en deponering bij een IT-notaris plaats, dit wordt door professionele softwaregebruikers ervaren als een kwaliteitsaudit en -stempel.
  • Wij reiken u verkoop ondersteuning (brochures, websiteteksten, etc.) aan over de gesloten escrow- / continuïteitsregeling zodat u uw prospects nog beter kunt overtuigen van uw kwaliteit.
  • U kunt uw afnemers de juridische garantie bieden dat hun gebruiksrecht op de software altijd behouden blijft.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en verkennend gesprek.