Softwaregebruiker / Usergroup

Waarom zou u als softwaregebruiker of usergroup (gebruikersvereniging) kiezen voor een escrowregeling van Software Borg?

  • Omdat onze escrowregelingen de enige in Nederland zijn die maximale zekerheid bieden door deponering bij een IT-notaris (deze kan niet failliet gaan en zijn akten hebben dwingende rechtskracht) én jaarlijkse verificatie (controle dat de broncode ook echt kan worden onderhouden);
  • Omdat wij een Licentiegarantie bieden, d.w.z. de juridische zekerheid dat u ook na bijvoorbeeld een faillissement van uw softwareleverancier of bijvoorbeeld de overname van uw softwareleverancier door een derde partij, uw gebruiksrecht kunt blijven uitoefenen;
  • Omdat onze escrowregeling altijd uit een juridisch én een IT-technisch onderzoek bestaat. U weet daardoor zeker dat uw softwareleverancier zijn zaken goed heeft geregeld bij het contractueel vastleggen van zijn intellectueel eigendomsrecht;
  • Omdat de aangeboden continuïteitsregelingen zowel collectief als individueel kunnen worden aangegaan;
  • Omdat Software Borg u met haar juridische helpdesk, die louter uit universitair geschoolde juristen bestaat, kan bijstaan als u vragen hebt over escrowregelingen.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een bestaande regeling of zou willen dat uw leverancier deze regeling opzet, neem dan contact met ons op.