Referenties

Software Borg bedient een grote diversiteit aan markten en is actief voor zowel het MKB als voor multinationals. Om een indruk te geven van deze diversiteit aan klanten hebben wij een aantal organisaties voor wie wij werken onder deze pagina geplaatst.

Wij hebben in de afgelopen twintig jaar vele situaties meegemaakt waarbij door belanghebbenden een beroep moest worden gedaan op de bij de IT-notaris gedeponeerde broncode en documentatie. Doordat de betreffende belanghebbende gebruik maakten van onze escrowregelingen hebben wij, door onze pro-actieve begeleiding en informatievoorziening, grote (bedrijfs)schades kunnen voorkomen.

Hieronder enkele van onze klantcasussen:

Klantcase SaaS-escrow

Klantcase continuïteit na afgifte broncode

Klantcase continuïteit na doorstart uit onstuimig faillissement

Klantcase escrowregeling industriële software en knowhow

Wilt u weten of wij ervaring hebben in uw specifieke branche of wilt u weten of wij referenties hebben in uw werkveld, neem vooral vrijblijvend contact met ons op.