Hoe is het Software Borg Systeem ontstaan?

Het begin

In de beginjaren van software escrow werd algemeen gedacht dat het uitsluitend over het bewaren van de broncode ging. Dat betekende dat vrijwel iedereen kon optreden als bewaarder. En dat gebeurde dus ook. Advocaten, notarissen, accountants en zelfs speciaal daarvoor opgerichte rechtspersonen (de bewaarstichting) namen “iets” in bewaring. Na de nodige debacles ontstond het inzicht, dat een software-escrowconstructie berust op kennis van drie wetenschappen: IT (Informatietechnologie), aan IT-gerelateerd recht (o.a. auteursrecht) en Informatiebeveiliging (beschikbaarheid software / informatiesysteem).

De noodzaak van een gekwalificeerde en breed beschikbare bewaarder die elk commercieel (software)bedrijf kon overleven staat nu niet meer ter discussie. Een dergelijke bewaarder bestaat in het bedrijfsleven niet, maar wel in de rechtstaat, dat is de notaris. Die kan op grond van de Notariswet stellen, dat zijn standplaats niet failliet kan gaan of anderszins kan verdwijnen. De continuïteit van het protocol van de notaris is in deze wet gewaarborgd. Bovendien hebben alle notarissen een specialisatie in ondernemingsrecht. Zo kan alleen de notaris rechtspersonen oprichten zoals de BV, NV en Stichting, aandelen overdragen en pandrecht vestigen. Daardoor is hij een echte Trusted Third Party (TTP) die vertrouwen geniet omdat hij gepaste maatregelen kan adviseren én uitvoeren.

Het ontstaan van de IT-notaris

Een notaris heeft gewoonlijk geen diepgaande kennis van de hier genoemde drie kennisgebieden. Vandaar dat de specialisatie IT-notaris is ontstaan. Deze specialisatie is in 2014 door de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB) officieel erkend. Dankzij de samenwerking tussen IT-notarissen en Software Borg is een duurzaam systeem ontstaan, dat bestand is tegen alle denkbare voorvallen in de levensloop van een broncode en de daarmee gegenereerde software.

De Software Borg Stichting

Voor alle technische details, zoals inventarisatie, overdraagbaarheid en bruikbaarheid van de broncode draagt de Software Borg Stichting zorg. Zij fungeert daardoor als technisch expertise centrum voor IT-notarissen op het gebied van software escrow en wordt bestuurd door een beëdigd informaticadeskundige die professionele zekerheden kan bieden zoals ook de IT-notaris zelf: vakbekwaamheid, beroeps- en gedragsregels, tuchtrecht en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Software Borg Stichting neemt ook de zorgplicht van de IT-notaris over. Dit betekent dat de softwaregebruiker in het geval van een calamiteit wordt bijgestaan op juridisch en technisch vlak.

Het Software Borg Systeem

Er is nu in de praktijk een systeem ontstaan, het Software Borg Systeem, waarbij 4 partijen betrokken zijn: licentiegever (broncode en objectcode), licentienemer (objectcode), IT-notaris (kopie van de broncode) en Software Borg (controle en nazorg).

De vijf kwaliteitscriteria waar het Software Borg Systeem ruimschoots aan voldoet zijn: 1. Rechtszekerheid - 2. Zekerheid informatietechnologie - 3. Kwaliteit aanbieder - 4. Nazorg - 5. Bijdrage aan informatiebeveiliging.

Om deze kwaliteitscriteria te kunnen realiseren heeft de Software Borg Stichting een team van samenwerkende IT-specialisten op alle gerelateerde gebieden. Dat zijn IT-juristen, IT-auditors, softwarespecialisten en natuurlijk de IT-notarissen. Door deze samenwerking kan veel kennis en ervaring worden gedeeld.

Anno 2019 ontstaat nu het volgende beeld van duurzame zekerheid in software escrow:
- Voortraject: titelonderzoek, controle volgens Uniforme Werkwijze, FingerPrint software en rapportage.
- Broncode bewaren en nazorg: IT-notaris en Software Borg Stichting.
- Mogelijke producten/diensten in samenwerking met de IT-jurist: SaaS software-escrowregeling, IT Contract Asset Management, AVG (o.a. Analyse en Compliance), second opinion software-escrowregelingen en veel meer.