Nieuws & kennisbank

05 jun
Pandrecht op software en broncode escrow
Het komt met regelmaat voor dat als onderdeel van een financieringsarrangement voor een softwareontwikkelingstraject een pandrecht wordt gevestigd op software.
Lees meer
04 jun
Hoe bewijs je dat je auteursrechthebbende bent?
In een recente uitspraak van het Hof in Amsterdam is weer eens gebleken hoe belangrijk het kan zijn om goede schriftelijke afspraken te maken met ontwikkelaars ten aanzien van de auteursrechten op software.
Lees meer
01 jun
Softwareontwikkelaar heeft zorgplicht jegens afnemer
Dat een softwareontwikkelaar zijn oplevertermijn moet nakomen en dat hij een zorgplicht heeft jegens een niet-deskundige softwaregebruiker blijkt uit een arbitraal vonnis van de SGOA.
Lees meer
22 mei
Opleidingsdag IT-notaris 20 mei 2015 was geslaagd
Software Borg heeft een samenwerking met de IT-notarissen van Stichting IT-notaris. De IT-notarissen, die deelnemer zijn van deze Stichting, dienen o.a. PE-punten te halen om zichzelf IT-notaris te mogen noemen.
Lees meer
25 nov
NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 afgekocht door VWS
Het ministerie van VWS heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen (NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513). Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar.
Lees meer
11 jul
Wetsvoorstel versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en cloudproviders
Begin dit jaar is het Wetsvoorstel “Versterking positie curator” gepubliceerd. Onderdeel is de introductie van een nieuw artikel 105b Faillissementswet.
Lees meer

Onderwerpen