Nieuws & kennisbank

23 jul
Software Borg is Smart Industry Ambassadeur
Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen die klaar zijn voor de toekomst en actief bijdragen aan de realisatie van de Smart Industry actieagenda.
Lees meer
15 jul
Wat betekent de nieuwe Wet auteurscontractenrecht voor IT-bedrijven?
Op 1 juli 2015 is de Auteurswet gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht. Wat betekent dit nu voor de softwarewereld?
Lees meer
03 jul
Escrow in windmolenbranche
Onlangs werd door een grote investeringsmaatschappij, actief in duurzame energie, met ons contact opgenomen. Als enige escrowagent in Nederland voeren wij altijd een verificatie met reconstructie uit. Wij hebben daarbij vergaande expertise op het gebied van industriële automatisering.
Lees meer
08 jun
Wat zijn de rechten van een cloudprovider bij faillissement klant?
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat een cloudprovider door een curator wordt gedwongen om zijn dienstverlening voort te zetten na faillissement van een klant van de cloudprovider.
Lees meer
05 jun
Pandrecht op software en broncode escrow
Het komt met regelmaat voor dat als onderdeel van een financieringsarrangement voor een softwareontwikkelingstraject een pandrecht wordt gevestigd op software.
Lees meer
04 jun
Hoe bewijs je dat je auteursrechthebbende bent?
In een recente uitspraak van het Hof in Amsterdam is weer eens gebleken hoe belangrijk het kan zijn om goede schriftelijke afspraken te maken met ontwikkelaars ten aanzien van de auteursrechten op software.
Lees meer

Onderwerpen