Nieuws & kennisbank

17 mei
Dertig jaar digitaal bewaren
Hoe organiseren wij een goed antwoord op de vraag hoe digitale informatie 30 jaar te bewaren en na 30 jaar toegankelijk te houden? Daarvoor kunnen we het best kijken naar de vijf onderdelen van een informatiesysteem.
Lees meer
12 apr
AVG Analyse en Compliance
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Software Borg heeft samen met De IT-Jurist een aanpak ontwikkeld om systematisch informatie stromen en systemen te beoordelen op het voldoen aan deze wetgeving.
Lees meer
12 apr
Normenkader IT-notaris
Wet- en regelgeving zijn de basis voor het handelen van de IT-notaris en dus ook voor de Software Borg Stichting. De wet staat voor iedereen vast en is afdwingbaar. Een norm beschrijft aan welke minimale kwaliteitseisen een product of dienstverlening moet voldoen.
Lees meer
12 apr
Turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij
Er zijn veel turbulente ontwikkelingen in de informatiemaatschappij. De grote ontwikkelingen waar veel mensen bij betrokken zijn, krijgen veel aandacht in de publiciteit.
Lees meer
08 mrt
Eerste uitgave van Vaktechniek IT-notaris
Het online verschijnende ‘Vaktechniek voor IT-notarissen’ publiceert over de behoefte aan continuïteit en rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en is een uitgave van de Software Borg Stichting en Instituut.
Lees meer
26 feb
Succesvol lustrum symposium Stichting IT-notaris 2017
Op 7 november vierde de Stichting IT-notaris haar vijfjarige bestaan samen met de NVBI tijdens een symposium over ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’.
Lees meer

Onderwerpen