Nieuws & kennisbank

25 nov
Online deponeren van data en software
Voor vrijwel alle overheden en bedrijven geldt dat data en software meer en meer onderdeel van hun bedrijfskritische systemen zijn gaan uitmaken. Juridische inbedding hiervan vereist technische kennis.
Lees meer
20 jun
Topografierecht, onbekend en onbemind
Deze wet, ook wel bekend als chipswet, verschaft een uitsluitend recht op het driedimensionale patroon van de lagen (topografie) waaruit een chip of geïntegreerde schakeling (halfgeleiderproduct) is samengesteld.
Lees meer
16 mei
Embedded data en software in onroerende zaken
Het veiligstellen van de continuïteit van de exploitatie en het onderhoud in PPS-projecten vereist een volledige juridische analyse van de eigendoms- en beschikkingsrechten van embedded data en software.
Lees meer
14 mrt
Van wie is de software?
Over de noodzaak van technische en auteursrechtelijke expertise bij software escrow. Alleen een rechthebbende kan software bij een vertrouwde derde (bijvoorbeeld een IT-notaris) deponeren. Dat lijkt eenvoudig maar de praktijk is echter veel weerbarstiger.
Lees meer
14 feb
Deskundigheidsontwikkeling IT-notaris
De IT-notaris onderscheidt zich doordat hij over de juridische, technische en marktkennis beschikt waarmee hij vertrouwensdiensten kan verlenen in de digitale economie.
Lees meer
10 jan
Uniforme werkwijze Technisch Inspecteurs
De Technisch Inspecteurs van Software Borg zijn verantwoordelijk voor het realiseren van uniforme kwaliteit. Er is daarom regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de IT sector.
Lees meer

Onderwerpen