Nieuws & kennisbank

20 jun
Topografierecht, onbekend en onbemind
Deze wet, ook wel bekend als chipswet, verschaft een uitsluitend recht op het driedimensionale patroon van de lagen (topografie) waaruit een chip of geïntegreerde schakeling (halfgeleiderproduct) is samengesteld.
Lees meer
10 jan
Deponering van IE-rechten bij de IT-notaris
Deponeren van intellectuele eigendomsrechten bij de IT-notaris biedt optimale zekerheid. Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest.
Lees meer
28 jan
Waarom auteursrechten registreren?
Het is voor verkrijging van het auteursrecht niet nodig dat het recht wordt geregistreerd of dat het wordt verleend door een daartoe bevoegde instantie. Dit heeft als nadeel dat er onduidelijkheid kan bestaan rond het eigenaarschap.
Lees meer
15 jul
Wat betekent de nieuwe Wet auteurscontractenrecht voor IT-bedrijven?
Op 1 juli 2015 is de Auteurswet gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht. Wat betekent dit nu voor de softwarewereld?
Lees meer
04 jun
Hoe bewijs je dat je auteursrechthebbende bent?
In een recente uitspraak van het Hof in Amsterdam is weer eens gebleken hoe belangrijk het kan zijn om goede schriftelijke afspraken te maken met ontwikkelaars ten aanzien van de auteursrechten op software.
Lees meer
04 dec
Bij verkoop software is de controle van de status van het auteursrecht noodzakelijk
Uit een recente casus blijkt dat een softwareleverancier zoveel mogelijk zekerheid dient te vergaren omtrent de status van het auteursrecht dat rust op de software die hij verhandelt.
Lees meer

Onderwerpen