Data- en Know-how Escrow

Veel producten bevatten componenten waar intellectuele eigendomsrechten op rusten. Denk bijvoorbeeld aan bouwtekeningen, ontwerpen, databanken, recepten, formules en productieprocessen. Belanghebbenden hebben behoefte aan de zekerheid dat zij, gedurende de hele levensloop van dit soort zaken, de toegang tot de kennis behouden.

Intellectueel Eigendom (IP) in de kluis van de IT-notaris

Software Borg heeft diverse know-how escrowregelingen ontwikkeld waarbij is samengewerkt met gespecialiseerde ingenieursbureaus om de depotobjecten te verifiëren. Doordat wij met onze regelingen samenwerken met de IT-notaris, wordt niet alleen de positie van de gebruiker beschermd. Dankzij een IE-onderzoek en de notariële akte, wordt het intellectueel eigendom van de leverancier vastgelegd. 

Enkele voorbeelden van know-how escrowregelingen die bij ons zijn afgesloten zijn: bouwtekeningen en documentatie van windmolenparken, ontwerpen van magazijnautomatisering met onbemande heftrucks en het ontwerp en documentatie van laboratoriumautomatisering.