Zekerheid investeerder

De werkwijze van Software Borg en de IT-notaris is ook geschikt om de belangen van investeerders veilig te stellen. Dit kan middels een pandrechtakte op de gedeponeerde broncode waar de pandgever de IE-rechten van heeft.