Advocaat / bedrijfsjurist

Wanneer vraagstukken van uw cliënten op het snijvlak van informatietechnologie, informatiebeveiliging en recht liggen kan samenwerking met Software Borg van grote toegevoegde waarde zijn.

In samenwerking met de IT-notaris kan er bijvoorbeeld notarieel worden vastgesteld en/of vastgelegd welke rechten er op intellectueel eigendom rusten. Ook kan de continuïteit van het gebruiksrecht op een ICT-voorziening worden geregeld.

Software Borg kan u daarnaast helpen bij het construeren van een toekomstbestendige en zekere rechtspositie van uw IT-cliënten daar waar het software en intellectuele eigendomsrechten betreft.

In de afgelopen 20 jaar hebben wij te maken gekregen met meerdere faillissementen van licentiegevers. Dit heeft zich vertaald in de meest solide escrow- of continuïteitsregelingen die er in Nederland verkrijgbaar zijn. U kunt daarmee uw voordeel behalen.

Onze eigen academisch afgestudeerde IT-juristen zijn een volwaardige gesprekspartner van u als bedrijfsjurist, advocaat of curator.